Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Kayıt Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme