Ocak 20, 2021

Veri Gizliliğinin Korunması Ekseninde Rekabet Hukukunun Rolü

Giriş Dijital piyasalarda baskın rol üstlenen Google ve Facebook gibi aktörlerin de iş modeli olarak benimsedikleri zero price politikası, gerçekte, tüketiciye karşılığında bedel talep edilmeyen hizmetler […]
Kasım 18, 2020

E-Ticarette Hizmet Sağlayıcıların ve Aracı Hizmet Sağlayıcıların Bilgi Verme Yükümlülükleri

Hizmet sağlayıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların e-ticaret faaliyetleri kapsamında bilgi verme yükümlülüklerinin çerçevesi Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet […]
Kasım 6, 2020

Girişim Sermayesi Bülteni 15. Sayı

Ayda bir yayımladığımız girişimcilik ve girişim sermayesine dair en önemli haberleri, Türk ve yabancı yatırımları, birleşme-devralmaları ve önerilerimiz de dâhil pek çok konuyu derleyen bültenimizin bu […]
Ekim 20, 2020

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMELERİNDE MÜNHASIRLIK ŞARTLARI

Distribütörlük Sözleşmelerine eklenen münhasırlık şartlarına ilişkin genel açıklamalara ve distribütörlerin faaliyetlerinin belirli bir coğrafi bölgeye veya bir müşteri çevresine satış yapmakla sınırlandırıldığı marka içi rekabeti engelleyici […]