Ağustos 20, 2020

AVRUPA VERİ KORUMA KURULU’NUN (EDPB) COVID-19 SALGININA YÖNELİK AÇIKLAMASI

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), 19 Mart 2020 tarihinde kişisel verilerin COVID-19 salgını kapsamında işlenmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Kurul açıklamasında, hükümetlerin yanı sıra kamu sektörü […]
Ağustos 20, 2020

COVID-19 NEDENİYLE AŞIRI FİYATLAMA VE REKABET HUKUKU

Aşırı fiyat, fiyatı rekabetçi koşullarda oluşması beklenen fiyat düzeyinden belirgin oranda yüksek belirlemek olarak tanımlanabilmektedir.  Bunun sonucunda tüketici refahında doğrudan bir azalma görülmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle […]
Ağustos 20, 2020

E-SPORDA DİSİPLİN CEZALARI

Genel olarak literatürdeki Disiplin Hukuku tanımlarına göre, “Disiplin suçları, kamu hizmetinin, hizmetten yararlananlara düzenli ve verimli bir şekilde sunulması için, kurum içi düzeni, disiplini ve hizmeti […]
Ağustos 20, 2020

COVID-19 SONRASI RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ(26.03.2020-01.05.2020)

Bu yazımızda daha önce yayınladığımız Resmi Gazete Değişiklikleri yazımızın devamı niteliğindedir. Yazımızın kapsamı 26.03.2020 tarihinden 01.05.2020 tarihine kadar olan göze çarpan değişiklikleri içerir. İlgili değişiklik ve […]
Ağustos 20, 2020

PRİVACY BY DESİGN – PRİVACY BY DEFAULT

GİRİŞ Tasarımla mahremiyet (privacy by design) ve başlangıçtan itibaren mahremiyet (privacy by default) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer almayan ancak Avrupa Birliği mevzuatının […]
Ağustos 20, 2020

ALAN ADI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR

GİRİŞ İnternette “ilk gelen alır” ilkesinin geçerli olması nedeniyle, başkasına ait unvan, marka ve ayırt edici işaretler alan adı olarak tescil edilebilmektedir. Ancak seçilecek internet adresinin […]