Ağustos 20, 2020

E-SPORDA DİSİPLİN CEZALARI

Genel olarak literatürdeki Disiplin Hukuku tanımlarına göre, “Disiplin suçları, kamu hizmetinin, hizmetten yararlananlara düzenli ve verimli bir şekilde sunulması için, kurum içi düzeni, disiplini ve hizmeti […]
Ağustos 20, 2020

COVID-19 SONRASI RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ(26.03.2020-01.05.2020)

Bu yazımızda daha önce yayınladığımız Resmi Gazete Değişiklikleri yazımızın devamı niteliğindedir. Yazımızın kapsamı 26.03.2020 tarihinden 01.05.2020 tarihine kadar olan göze çarpan değişiklikleri içerir. İlgili değişiklik ve […]
Ağustos 20, 2020

PRİVACY BY DESİGN – PRİVACY BY DEFAULT

GİRİŞ Tasarımla mahremiyet (privacy by design) ve başlangıçtan itibaren mahremiyet (privacy by default) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer almayan ancak Avrupa Birliği mevzuatının […]
Ağustos 20, 2020

ALAN ADI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR

GİRİŞ İnternette “ilk gelen alır” ilkesinin geçerli olması nedeniyle, başkasına ait unvan, marka ve ayırt edici işaretler alan adı olarak tescil edilebilmektedir. Ancak seçilecek internet adresinin […]
Ağustos 20, 2020

BULUŞUNUZ İÇİN HANGİ KORUMA MODELİ DAHA UYGUN: PATENT VE TİCARİ SIR KARŞILAŞTIRMASI

Giriş Doktrinde ticari sır, sınırlı bir çevre tarafından bilinen, başkaları tarafından kolaylıkla öğrenilemeyecek, gizli tutulmasında işletmenin haklı bir menfaati bulunan ve işletme tarafından gizli tutulması arzu […]
Ağustos 20, 2020

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Özet Günümüzde birçok faaliyetin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel veriler farkında olarak ya da olmaksızın yurt dışına aktarılmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun da 9. maddesinde […]