Ağustos 20, 2020

OBLİGATİON TO PREPARE CONTRACT İN TURKİSH

ABSTRACT: IN PRACTICE, IT IS SEEN THAT ESPECIALLY INTERNATIONAL CONTRACTS ARE PREPARED IN A FOREIGN LANGUAGE. THIS DOES NOT AFFECT THE VALIDITY OF THE CONTRACT. NEVERTHELESS, IN […]
Ağustos 20, 2020

SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET

Kelime anlamı olarak halefiyet, Arapça kökenli ‘halef’ sözcüğünden gelir. Türk Dil Kurumu’na göre birinin ardından gelip onun makamına geçen kimseye halef denmektedir. Halefiyet esasında Türk Borçlar Kanunu’nun […]
Ağustos 20, 2020

E-SPOR SPORCU SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

E-spor’da takımlar ve sporcular arasında imzalanan sözleşme sonucunda taraflar bazı yükümlülükleri kabul ederler. Bu yükümlülüklerin en temel olanları sporcunun takımı arenada temsil etme borcu ve buna […]
Ağustos 20, 2020

GİRİŞİMİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

Özellikle teknoloji alanında çalışıyor ve inovatif ürünler yaratıyorsanız, fikri mülkiyetiniz işletmenizin sahip olduğu en değerli varlıktır. Girişimin fikri ve sınai haklarını korumak, yatırım alma konusunda önemli […]
Ağustos 20, 2020

ORTAK GİRİŞİM NEDİR ?

Özet: Günümüz dünyasında, teknolojinin her noktaya ulaşabilmesi ve ticaret yöntemlerinin dijitalleşmesi ile ticari dünyada değişimler yaşanmıştır. Sektörlerde yerleşmiş büyük firmalarla yarışabilmek, yerel düzeyde etkili iken uluslararası pazara […]
Ağustos 20, 2020

BİR E-TİCARET SİTESİNDE BULUNMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Giriş Hangi mal veya hizmeti sunarsa sunsun her elektronik ticaret mağazasının dikkat etmesi gereken çeşitli yasal yükümlülükler bulunmaktadır. Bu içerikte sanal mağazaların yasal çerçevelerine ve bir […]