Ocak 1, 2020

Trafik Kazalarında İstiap Haddinin Aşılması Durumu

TrafikKazalarında İstiap Haddinin Aşılması Durumu             Kara, hava ve deniz taşıtlarının yükve yolcu taşımaları sırasında taşıyabilecekleri maksimum yük ve yolcu miktarınıbelirleyen sınıra “istiap haddi” denilmektedir. Nitekim […]
Ocak 1, 2020

Tebligat Hukukunun Esasları ve e-Tebligat

TebligatHukukunun Esasları ve e-Tebligat Muhatabını bazı hukukiişlemlerden haberdar etmek veya belirli bir işlemden etkilenebileceğinibildirmek amacıyla yetkili makamlar tarafından yapılan bildirime tebligatdenir. Tanımından da anlaşılacağı üzere, tebligat […]
Ocak 1, 2020

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

DestektenYoksun Kalma Tazminatı Destekten yoksun kalmatazminatı; hukuka aykırı bir fiili ile ölüme sebebiyet veren kişiden, ölenindesteğinden yoksun kalan kişilerin talep edebileceği bir tazminat türüdür. Hukukaaykırı fiil […]
Ocak 1, 2020

İş Kazası Bildirimi ve İş Kazası Tespiti

İşKazası Bildirimi ve İş Kazası Tespiti Meydana gelen bir olayın işkazası sayılması için Kurum tarafından belirli kriterler göz önündebulundurulmaktadır. Bu kriterler: –         Kişinin sigortalı olması veya sigortalısayılması, […]
Ocak 1, 2020

Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir

Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir Fatura genel manada “satılan bir malın cinsini, miktarını,fiyatını, ödeme şeklini ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafındandüzenlenerek alıcıya verilen belge” olarak […]
Ocak 1, 2020

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Mart 2020, Stj. Av. Ali ERŞİN1. Giriş Bankaların Bilgi Sistemleri veElektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayınlandı. 5411 […]