Ocak 1, 2020

ORGAN TİCARETİ SUÇU: TCK m.91

ORGAN TİCARETİ SUÇU: TCK m.91 Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı suçlar kısmının ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Bu yazımızda TCK.’nın 91.maddesinde düzenlenmiş olan ‘Organ […]
Ocak 1, 2020

Hayata Karşı Suçlar: Kasten Öldürmenin Nitelikli Halleri (TCK m.82)

Hayata Karşı Suçlar: Kasten Öldürmenin Nitelikli Halleri (TCK m.82) Bir önceki yazımızda, hayata karşı suçlar başlığı altında kasten öldürme suçunu açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızda, TCK m.82’de […]
Ocak 1, 2020

Hayata Karşı Suçlar: Kasten Öldürme (TCK m.81)

Hayata Karşı Suçlar: Kasten Öldürme (TCK m.81) “Hayata Karşı Suçlar”; TCK’nın İkinci Kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” kısmının birinci bölümünde düzenlenmiştir. TCK m.81-85 arasında düzenlenen suçlar genel olarak: 1-Kasten Öldürme […]
Ocak 1, 2020

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu: TCK m.204/1

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu: TCK m.204/1 Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar kısmının dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. Bu yazımızda TCK’nın 204/1.maddesinde düzenlenen kamu […]
Ocak 1, 2020

Fuhuş Suçu: TCK m.227

Fuhuş Suçu: TCK m.227 TDK`ya göre FUHUŞ  içinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma manasına gelmektedir.FUHUŞ  suçu […]
Ocak 1, 2020

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat: CMK m.141

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat: CMK m.141 Ülkemizde özellikle basına yansıyan yoğun kolluk operasyonları neticesinde, koruma tedbirlerine maruz kalan vatandaşların bazı durumlarda haksızlığa uğradığı görülmektedir. Soruşturma veya […]