Ocak 1, 2020

Fuhuş Suçu: TCK m.227

Fuhuş Suçu: TCK m.227 TDK`ya göre FUHUŞ  içinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma manasına gelmektedir.FUHUŞ  suçu […]
Ocak 1, 2020

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat: CMK m.141

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat: CMK m.141 Ülkemizde özellikle basına yansıyan yoğun kolluk operasyonları neticesinde, koruma tedbirlerine maruz kalan vatandaşların bazı durumlarda haksızlığa uğradığı görülmektedir. Soruşturma veya […]
Ocak 1, 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Hükümlerine Göre Emre İtaatsizlik

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Hükümlerine Göre Emre İtaatsizlik Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu m.19’da düzenlenen hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizliklerden olan “Emre İtaatsizlik”, […]
Ocak 1, 2020

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu TCK m.179-180

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu TCK m.179-180 “Genel Tehlike Yaratan Suçlar”, TCK’nın ikinci kitabının Topluma Karşı Suçlar kısmının birinci bölümünde düzenlenmiştir. TCK’nın 179 ve 180 maddeleri arasında düzenlenen Trafik […]
Ocak 1, 2020

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için, bu kararlar hakkında Türkiye’de tanıma-tenfiz davası açılması gereklidir. Örneğin, […]
Ocak 1, 2020

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu: Tahkim

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu: Tahkim Günümüzün her geçen gün daha çok hızlanan ve hızlanmaya zorlayan dünyasında, özellikle ticaret ile uğraşanların uyuşmazlık çözümünde zaman kaybetmeye tahammülü bulunmamaktadır. […]