Ocak 1, 2020

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için, bu kararlar hakkında Türkiye’de tanıma-tenfiz davası açılması gereklidir. Örneğin, […]
Ocak 1, 2020

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu: Tahkim

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu: Tahkim Günümüzün her geçen gün daha çok hızlanan ve hızlanmaya zorlayan dünyasında, özellikle ticaret ile uğraşanların uyuşmazlık çözümünde zaman kaybetmeye tahammülü bulunmamaktadır. […]
Ocak 1, 2020

İmar Barışına İlişkin Kanuni Düzenleme

İmar Barışına İlişkin Kanuni Düzenleme İmar Kanununa Eklenen Geçici 16. Madde Düzenlemesi  7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin […]
Ocak 1, 2020

İhale Hukuku: “İhalelere Katılma Yasağı”

İhale Hukuku: “İhalelere Katılma Yasağı” İdareler tarafından ihale yoluyla yapılan mal, hizmet, yapım işleri ve danışmanlık gibi ihalelerin tamamında, kanun koyucunun  ihalelerde yolsuzlukla mücadele edebilmek ve […]
Ocak 1, 2020

Mülkiyet Değişikliği Geçiren Araçlarda Değer Kaybı Tazmini

Mülkiyet Değişikliği Geçiren Araçlarda Değer Kaybı Tazmini Daha önceki yazımızda, maddi hasarlı trafik kazası geçiren araçların, kaza sonrası 2.el satış fiyatının düşeceğinden ve aracın kazadan önceki […]
Ocak 1, 2020

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m.83)

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m.83) İhmali Suç Ne Demektir?İcrai bir hareket olmaksızın, kanun gereği yapılması zorunlu bir hareketin yapılmaması suretiyle işlenen suçlara ihmali suçlar […]