Ocak 1, 2020

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti: TCK m.188

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti: TCK m.188 “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar”, TCK’nın ikinci kitabının Topluma karşı suçlar kısmının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. TCK’nın 185-196 maddeleri […]
Ocak 1, 2020

İŞ HUKUKUNDA “FAZLA ÇALIŞMA” VE “FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA”

İŞ HUKUKUNDA “FAZLA ÇALIŞMA” VE “FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA” FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI NEDİR?4857 sayılı İş Kanunu; ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle […]
Ocak 1, 2020

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Nedenleri

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Nedenleri İş Kanunu’ nun 24. ve 25. maddelerinde işçi ve işveren açısından hangi hallerin haklı sebep olduğu bentler halinde […]
Ocak 1, 2020

Dış Ticaret ve Tip Sözleşmeler

Dış Ticaret ve Tip Sözleşmeler Dış ticaret, alıcı ve satıcının, sözleşme ile mal veya hizmetin sevk edilmesi, ödemenin şeklinin belirlenerek rizikonun paylaşımının gerçekleştirildiği ve çıkması muhtemel […]
Ocak 1, 2020

Girişim Sermayesi Nedir?

Girişim Sermayesi Nedir? Av. Ferhan YILDIZLIGünümüzde; ekonomik sınırların gitgide ortadan kalkması, işletmeleri artan rekabet şartları altında, güçlerini artırabilmeleri için AR-GE’ye büyük kaynaklar ayırmak, marka yaratmaya çalışmak gibi […]
Ocak 1, 2020

Trafik Kazalarındaki Gizli Tazminat: Araç Değer Kaybı

Trafik Kazalarındaki Gizli Tazminat: Araç Değer Kaybı Ülkemizde gün geçtikçe trafiğe çıkan araç sayısı artmaktadır. Trafikteki araç sayısı ile doğru orantılı olarak, trafik kazası sayısı da […]