Kasım 27, 2020

HUKUK BÜLTENİ 6. Sayı

Cumhurbaşkanı Kararları Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H2090 Dörtyol Yeniyurt-Yeşiltepe Sulama (Kuzuculu DM-Botaş KÖK Arası ENH) Enerji Nakil Hattı”nın […]
Kasım 26, 2020

E-spor Bülteni 6. Sayı

GÜNCEL HABERLER Üsküdar E-Spor Merkezi Artık e-spor merkezlerinin yaygınlaşmasına alışık olsak da bir belediye bünyesinde e-spor merkezi bulunmasına kimse aşina değil. Üsküdar Belediyesi e-spor merkezi açma […]
Kasım 23, 2020
KVKK Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bülteni 8. Sayı

Kurum ve Yargı Kararları • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) bazı kuruluşlar tarafından Kurul’un görüşlerinin talep edilmesi üzerine inceleme konusu yaptığı 2020/649 sayılı kararında, biyometrik imzanın […]
Kasım 20, 2020

Conducting an Effective Due Diligence

Effective due diligence process for an M&A transaction consists of legal, financial and strategic assessment and review of the seller side’s important documents, contracts and other […]
Kasım 19, 2020

Anonim Şirketlerde Eşit Şartlarda Eşit İşlem İlkesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 357’nci maddesi ile düzenlenen ilke esasen eşit şartlarda bulunan pay sahipleri açısından eşitlik kavramını incelemektedir. Bu anlamda oransallık şeklinde gerçekleşecek bir eşitlik durumu […]
Kasım 18, 2020

E-Ticarette Hizmet Sağlayıcıların ve Aracı Hizmet Sağlayıcıların Bilgi Verme Yükümlülükleri

Hizmet sağlayıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların e-ticaret faaliyetleri kapsamında bilgi verme yükümlülüklerinin çerçevesi Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet […]