Çalışma Alanlarımız


 

Bilgi Teknolojileri Hukuku

Juris, teknolojinin teknik yönlerine hakim olan uzman ekibiyle bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip eder.

Bu alanda ilgili otoritelerin getirdiği düzenlemeler karşısında müvekkillerine mevzuat ile uyumluluk konusunda danışmanlık sağlar.

Teknik bilgi birikimini uyumluluk uygulamalarında edindiği deneyimle harmanlayarak şirketlere iş süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda hizmet vermeyi hedefler. Bu doğrultuda, özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerekli görülen hususlar hakkında müvekkillerini her aşamada desteklemektedir.

Daha Fazlası ->

Uyum Hizmetleri

Ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, internet hukuku, tüketici hukuku, fikri mülkiyet hukuku, siber güvenlik ve bilişim hukuku alanlarını bünyesinde barındıran elektronik ticaret hukuku, hukukun pek çok alanıyla sıkı ilişki içerisindedir.

Bu kapsamda Juris olarak, ticari faaliyetlerini elektronik ortama taşımak isteyen veya hâlihazırda taşımış olan şirketlere ve girişimlere; hukuki ve stratejik danışmanlık, Türkiye’de ve yurt dışında mevzuata uyum, iş geliştirme, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi, yurt dışı pazarlarına açılma ve online pazaryerleri entegrasyonları, e-ticaretin vergisel boyutu, e-ticarette elektronik para ve ödeme kuruluşları entegrasyonları, e-ihracat danışmanlığı, fikri ve sınai hakların dijital ortamda korunması, ihtilafların çözümü gibi hizmetler sunmaktayız.

Daha Fazlası ->

Ticaret Hukuku & Birleşme ve Devralma

Yasal denetim, uyumluluk konularının ötesine geçer. Ayrıca satıcılarınız, müşterileriniz ve rakiplerinizle ilgili olduğu için yasal konumunuzdan tam olarak yararlanmanızı sağlar.

Hukuki süreçlerin mevzuata uygunluğu ve sektöre münhasır bir şekilde devam edebilmesi adına uzman ekibimizle hukuk denetimi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmet ile doğacak muhtemel bir uyuşmazlığın önlenmesi, süreçlerin hukuka uygunluğunun sağlanması, hukuki risklerin tespiti noktasında hizmet vermekteyiz.

Yasal denetim hizmetlerimizin amacı çeşitli yasal risklere maruz kalmanızı sınırlandırmanıza yardımcı olmaktır. Juris, henüz ortaya çıkmamış hukuki uyuşmazlıklar ve riskleri tespit edip, bunların değerlendirilmesi ve en aza indirgenmesi amacı ile profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Daha Fazlası ->

Uyuşmazlık Çözümü

Juris iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerine etkin hukuki süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunarken şirketlerin tüm departmanları ile sürekli etkileşim içinde kalarak süreci verimli ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır. Ekibimiz, işçilere ve işverenlere uyuşmazlık öncesi ve sonrası hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda Juris, iş sözleşmesinin feshinden doğan uyuşmazlıkların sulh ve dava yolu ile çözümü, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hukuki ve cezai konularda uyuşmazlık danışmanlığı ve çözümü, dava süreci yönetimi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revizyonu, ikale sözleşmelerinin hazırlanması, arabulucu nezdinde işçi ve işveren vekilliği ve SGK teşvik danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır.

Daha Fazlası ->

Yabancılar Hukuku

Juris, gayrimenkul hukuku alanında gayrimenkul satın alma süreçleri, kurulan sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar ve hukuki danışmanlık sağlamanın yanı sıra bireysel olarak yatırım yapma konusunda da hukuki destek vermektedir. Yatırım yapıldıktan sonra ise gelişen süreç içerisinde de gayrimenkulden doğan tüm hak ve alacakların takibi yapılır.

Türkiye’de 250.000,00-USD değerinde gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanması mümkündür. Juris olarak Türk Vatandaşlığı kazanımına ilişkin süreçlerle birlikte doğru yatırımın yapılması amacıyla da danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Daha Fazlası ->

Proje Finansmanı

Özel sektör ile kamu arasında topluma bir malın ve/veya hizmetin ulaştırılmasını hedefleyen sözleşmeye dayalı işbirliğine Kamu Özel İşbirliği adı verilir.

Ülkemizde, Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-Kirala-Devret (YKD), Yap-İşlet (Yİ), ve İşletme Hakkı Devri (İHD) olmak üzere dört temel Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli bulunmaktadır.

Juris, ortaklık/işbirliği kapsamında sözleşmeye dayalı olarak hak kaybına uğranmaması adına danışmanlık hizmetleri, ortaklık süresinde süreçlerin yönetimine ilişkin işbirliği ve ortaklık sözleşmesine dayalı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde veya dava süreçlerinde danışmanlık vermektedir.

Daha Fazlası ->