Ocak 1, 2020

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunması

TürkCeza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunması I.    Giriş             Kişisel veriler, teknolojininhızla gelişmesiyle birlikte çok kolay ulaşılabilir, kaydedilebilir,aktarılabilir hale gelmiştir. Bugün akıllı telefonlar vasıtasıyla saniyeleriçinde bir kişinin […]
Ocak 1, 2020

Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçu

Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçu: TCK m. 227/4 ve TCK m. 80 Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Md. 227`de düzenlenmiştir. Buna göre “Bir kimseyi […]