Aralık 2, 2020

Birleşme & Devralmalarda Rekabet Kurumu’na Bildirim Yapma Yükümlülüğü Sıkça Sorulan Sorular

1. Hangi tür işlemler Rekabet Kurumu nezdinde birleşme veya devralma olarak değerlendirilir? 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. […]