Ocak 1, 2020

ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNDE YARGI YOLLARININ TÜKETİLMESİ

ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNDE YARGI YOLLARININ TÜKETİLMESİ Giriş Sonzamanlarda her ne kadar terk edilse de uluslararası örf-adet hukuku bakımındanbüyük önem taşıyan yerel/ulusal yargı yollarının tüketilmesi kuralı,uluslararası yatırım […]