Ocak 1, 2020

Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçu

Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçu: TCK m. 227/4 ve TCK m. 80 Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Md. 227`de düzenlenmiştir. Buna göre “Bir kimseyi […]