Ocak 1, 2020

Araç Mahrumiyet Tazminatı Nedir?

Araç Mahrumiyet Tazminatı Nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı içerisinde ülkemizde yaklaşık 385 bin trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen bu kazaların bir kısmında […]
Ocak 1, 2020

Güvence Hesabı

GüvenceHesabı Sigorta,hukuki niteliği itibariyle her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.Çoğunluğu ihtiyari olmakla birlikte bazı sigorta poliçelerini yaptırmakzorunludur. Burada kanun koyucu ilgili sigorta sözleşmesinin mutlaka birsigorta […]
Ocak 1, 2020

Sigorta Davalarında Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mudur?

SigortaDavalarında Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mudur? Sigortasözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık meydana geldiğinde sigortatazminatına hak kazandığını iddia eden tarafın bu haklılığını ortaya çıkarmakve tazminatı tahsil edebilmek amacıyla […]