Kasım 12, 2020

Maffezini Kararının Uluslararası Yatırım Hukukuna Etkisi

Maffezini Decision’s Effect on International Investment Law: Generally, most favored nation (“MFN”) clauses are hard to handle, because it is such a complex clause, especially in […]
Ocak 1, 2020

ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNDE YARGI YOLLARININ TÜKETİLMESİ

ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNDE YARGI YOLLARININ TÜKETİLMESİ Giriş Sonzamanlarda her ne kadar terk edilse de uluslararası örf-adet hukuku bakımındanbüyük önem taşıyan yerel/ulusal yargı yollarının tüketilmesi kuralı,uluslararası yatırım […]