Ocak 4, 2021

Blog Post: Jurisdiction and Admissibility in Investment Arbitration

A) Concepts of Jurisdiction and Admissibility Jurisdiction (from jus dicere) refers to the activity and power of declaring what the law is;  In arbitration proceedings, jurisdiction  […]
Kasım 12, 2020

Maffezini Kararının Uluslararası Yatırım Hukukuna Etkisi

Maffezini Decision’s Effect on International Investment Law: Generally, most favored nation (“MFN”) clauses are hard to handle, because it is such a complex clause, especially in […]
Ocak 1, 2020

Türkiye – Türkmenistan İkili Yatırım Antlaşması ve Ev Sahibi Devlet Mahkemesine Başvurma Zorunluluğu

Türkiye – Türkmenistan İkili Yatırım Antlaşması ve Ev Sahibi Devlet Mahkemesine Başvurma Zorunluluğu Giriş Taraf devletler Türkiye- Türkmenistan arasında 2 Mayıs 1992 tarihinde imzalananYatırımların Karşılıklı Teşviki […]
Ocak 1, 2020

ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNDE YARGI YOLLARININ TÜKETİLMESİ

ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİNDE YARGI YOLLARININ TÜKETİLMESİ Giriş Sonzamanlarda her ne kadar terk edilse de uluslararası örf-adet hukuku bakımındanbüyük önem taşıyan yerel/ulusal yargı yollarının tüketilmesi kuralı,uluslararası yatırım […]