Şubat 22, 2021

KVKK Bülteni 11. Sayı

KURUM KARARLARI Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Unutulma Hakkının Değerlendirmesinde İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Kamu Menfaatinden Ağır Basması Gerektiğini Değerlendirdi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) […]
Ocak 20, 2021

KVKK Bülteni 10. Sayı

KURUM KARARLARI Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Tarafından Kişilerin Telefon Numarası, E-Posta Adresi Gibi İletişim Kanallarına Kanuna Aykırı Şekilde Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler […]