Ocak 1, 2020

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE HUKUKİ SORUMLULUK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE HUKUKİ SORUMLULUK Yazı Sahibi: Stj. Av. Hamza ÇELİK, 18.10.2019Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçekkişilerle alakalı her çeşit […]
Ocak 1, 2020

Hukukçular için IAPP

 Hukukçular için IAPP Çeşitliveri sorumluları için bir yükümlülük olarak öngörülen VERBİS kaydının daetkisiyle 2019 yılının ikinci yarısından itibaren kişisel verilerin korunmasımevzuatına uyum çalışmaları hız kazanmıştır. Bu […]