Ocak 1, 2020

Güvence Hesabı

GüvenceHesabı Sigorta,hukuki niteliği itibariyle her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.Çoğunluğu ihtiyari olmakla birlikte bazı sigorta poliçelerini yaptırmakzorunludur. Burada kanun koyucu ilgili sigorta sözleşmesinin mutlaka birsigorta […]