Kasım 19, 2020

Anonim Şirketlerde Eşit Şartlarda Eşit İşlem İlkesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 357’nci maddesi ile düzenlenen ilke esasen eşit şartlarda bulunan pay sahipleri açısından eşitlik kavramını incelemektedir. Bu anlamda oransallık şeklinde gerçekleşecek bir eşitlik durumu […]
Kasım 12, 2020

Girişim Sermayesi Sıkça Sorulan Sorular

Girişim Sermayesi Sıkça Sorulan Sorular   Girişim Şirketi Nedir?  Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri […]
Ocak 1, 2020

Güvence Hesabı

GüvenceHesabı Sigorta,hukuki niteliği itibariyle her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.Çoğunluğu ihtiyari olmakla birlikte bazı sigorta poliçelerini yaptırmakzorunludur. Burada kanun koyucu ilgili sigorta sözleşmesinin mutlaka birsigorta […]
Ocak 1, 2020

Sigorta Davalarında Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mudur?

SigortaDavalarında Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mudur? Sigortasözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık meydana geldiğinde sigortatazminatına hak kazandığını iddia eden tarafın bu haklılığını ortaya çıkarmakve tazminatı tahsil edebilmek amacıyla […]