Kasım 19, 2020

Anonim Şirketlerde Eşit Şartlarda Eşit İşlem İlkesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 357’nci maddesi ile düzenlenen ilke esasen eşit şartlarda bulunan pay sahipleri açısından eşitlik kavramını incelemektedir. Bu anlamda oransallık şeklinde gerçekleşecek bir eşitlik durumu […]