Ocak 1, 2020

Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçu

Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçu: TCK m. 227/4 ve TCK m. 80 Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Md. 227`de düzenlenmiştir. Buna göre “Bir kimseyi […]
Ocak 1, 2020

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunması

TürkCeza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunması I.    Giriş             Kişisel veriler, teknolojininhızla gelişmesiyle birlikte çok kolay ulaşılabilir, kaydedilebilir,aktarılabilir hale gelmiştir. Bugün akıllı telefonlar vasıtasıyla saniyeleriçinde bir kişinin […]
Ocak 1, 2020

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması   Türkiye’deki ve Avrupa’daki kişisel verilerin, kişilikhakkının öneminden dolayı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (GeneralData Protection Regulation) aynı dönemde ortaya konulmuştur. […]