Aralık 29, 2020

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni 1. Sayı

“360” İbaresi Ayırt Edici Değildir WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin D2020-2612 sayılı kararı uyarınca, kırk yılı aşkın süredir aktif biçimde kullanılan tescilli Fransız markası SANOFI tarafından […]