Aralık 18, 2020

Delil Sözleşmelerinin Şekil ve Geçerlilik Şartları

Delil Sözleşmesi Nedir? Delil sözleşmeleri, tarafların belli durumlarda ispat konusu olacak vakıaların hangi deliller ile ispat edileceği konusunda tarafların önceden belirlediği kuralları ifade eder. Türk Medeni […]
Ocak 1, 2020

Trafik Kazalarındaki Gizli Tazminat: Araç Değer Kaybı

Trafik Kazalarındaki Gizli Tazminat: Araç Değer Kaybı Ülkemizde gün geçtikçe trafiğe çıkan araç sayısı artmaktadır. Trafikteki araç sayısı ile doğru orantılı olarak, trafik kazası sayısı da […]
Ocak 1, 2020

E-SPORDA REKABET YASAĞI

E-Sporda Rekabet Yasağı   Rekabet yasağı Türk Hukukunda birçok kanunda düzenlenmiş, değinilmiş bir husustur. Birden fazla kanunda yer almasının, iş ilişkisi içerisinde olan kişileri farklı açılardan […]
Ocak 1, 2020

2. SAYI & E-SPORDA DİSİPLİN CEZALARI

E-Sporda Disiplin Cezaları Genel olarak literatürdekiDisiplin Hukuku tanımlarına göre, “Disiplin suçları, kamu hizmetinin, hizmettenyararlananlara düzenli ve verimli bir şekilde sunulması için, kurum içi düzeni,disiplini ve hizmeti […]
Ocak 1, 2020

3. SAYI & E-SPOR SPORCU SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

E-Spor Sporcu Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri E-spor’da takımlar ve sporculararasında imzalanan sözleşme sonucunda taraflar bazı yükümlülükleri kabulederler. Bu yükümlülüklerin en temel olanları sporcunun takımı arenada […]