Şubat 22, 2021

KVKK Bülteni 11. Sayı

KURUM KARARLARI Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Unutulma Hakkının Değerlendirmesinde İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Kamu Menfaatinden Ağır Basması Gerektiğini Değerlendirdi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) […]