Gayrimenkul ve İnşaat


  • ☆ Gayrimenkul ve Vatandaşlık

    Juris, gayrimenkul hukuku alanında gayrimenkul satın alma süreçleri, kurulan sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar ve hukuki danışmanlık sağlamanın yanı sıra bireysel olarak yatırım yapma konusunda da hukuki destek vermektedir. Yatırım yapıldıktan sonra ise gelişen süreç içerisinde de gayrimenkulden doğan tüm hak ve alacakların takibi yapılır.

    Türkiye’de 250.000,00-USD değerinde gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanması mümkündür. Juris olarak Türk Vatandaşlığı kazanımına ilişkin süreçlerle birlikte doğru yatırımın yapılması amacıyla da danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • ☆ Kamu-Özel Ortaklığı(İşbirliği)