Ocak 20, 2021

Veri Gizliliğinin Korunması Ekseninde Rekabet Hukukunun Rolü

Giriş Dijital piyasalarda baskın rol üstlenen Google ve Facebook gibi aktörlerin de iş modeli olarak benimsedikleri zero price politikası, gerçekte, tüketiciye karşılığında bedel talep edilmeyen hizmetler […]
Ocak 14, 2021

Tahkim Bülteni 4. Sayı

1- Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Arasında İmzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının Yeni Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen referandum sonucu  alınan Avrupa Birliğinden ayrılma kararınının […]
Ocak 12, 2021

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Sorumluluğu

Türk Ticaret Kanunu’nda(TTK) düzenlenmiş olan ticaret şirketleri, tüzel kişiliği haiz olduğundan yönetimi ve temsili, organları aracılığıyla yapılır. Organların tüm iş ve işlemleri tüzel kişiliği bağlarken organları […]
Ocak 8, 2021

Patent Hukukunda Bolar İstisnası

Patent hakkı, buluş sahibine başvuru tarihini takiben 20 yıl boyunca koruma sağlayan bir haktır. Buluş sahibi, buluş konusu ürün üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek birtakım faaliyetlerin […]
Ocak 4, 2021

Blog Post: Jurisdiction and Admissibility in Investment Arbitration

A) Concepts of Jurisdiction and Admissibility Jurisdiction (from jus dicere) refers to the activity and power of declaring what the law is;  In arbitration proceedings, jurisdiction  […]
Aralık 29, 2020

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni 1. Sayı

“360” İbaresi Ayırt Edici Değildir WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin D2020-2612 sayılı kararı uyarınca, kırk yılı aşkın süredir aktif biçimde kullanılan tescilli Fransız markası SANOFI tarafından […]