Aralık 18, 2020

Delil Sözleşmelerinin Şekil ve Geçerlilik Şartları

Delil Sözleşmesi Nedir? Delil sözleşmeleri, tarafların belli durumlarda ispat konusu olacak vakıaların hangi deliller ile ispat edileceği konusunda tarafların önceden belirlediği kuralları ifade eder. Türk Medeni […]
Kasım 12, 2020

Sağlık Kuruluşlarında Kişisel Verilerin Korunması

SAĞLIK KURULUŞLARININ VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI   1.Sağlık Kuruluşlarının VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Bilindiği üzere, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali […]
Kasım 12, 2020

Maffezini Kararının Uluslararası Yatırım Hukukuna Etkisi

Maffezini Decision’s Effect on International Investment Law: Generally, most favored nation (“MFN”) clauses are hard to handle, because it is such a complex clause, especially in […]