Proje Finansmanı


☆ Kamu-Özel Ortaklığı(İşbirliği)

Özel sektör ile kamu arasında topluma bir malın ve/veya hizmetin ulaştırılmasını hedefleyen sözleşmeye dayalı işbirliğine Kamu Özel İşbirliği adı verilir.

Ülkemizde, Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-Kirala-Devret (YKD), Yap-İşlet (Yİ), ve İşletme Hakkı Devri (İHD) olmak üzere dört temel Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli bulunmaktadır.

Juris, ortaklık/işbirliği kapsamında sözleşmeye dayalı olarak hak kaybına uğranmaması adına danışmanlık hizmetleri, ortaklık süresinde süreçlerin yönetimine ilişkin işbirliği ve ortaklık sözleşmesine dayalı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde veya dava süreçlerinde danışmanlık vermektedir.