Uyum Hizmetleri


 • a. Uyum Hizmeti Sağladığımız Alan ve Sektörler

  • E-Ticaret

   Ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, internet hukuku, tüketici hukuku, fikri mülkiyet hukuku, siber güvenlik ve bilişim hukuku alanlarını bünyesinde barındıran elektronik ticaret hukuku, hukukun pek çok alanıyla sıkı ilişki içerisindedir.

   Bu kapsamda Juris olarak, ticari faaliyetlerini elektronik ortama taşımak isteyen veya hâlihazırda taşımış olan şirketlere ve girişimlere; hukuki ve stratejik danışmanlık, Türkiye’de ve yurt dışında mevzuata uyum, iş geliştirme, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi, yurt dışı pazarlarına açılma ve online pazaryerleri entegrasyonları, e-ticaretin vergisel boyutu, e-ticarette elektronik para ve ödeme kuruluşları entegrasyonları, e-ihracat danışmanlığı, fikri ve sınai hakların dijital ortamda korunması, ihtilafların çözümü gibi hizmetler sunmaktayız.

  • Finansal Teknoloji

   Tecrübeli uzmanlarımızla başta ödeme hizmetleri ve elektronik para alanlarında olmak üzere finansal teknoloji (fintech) hukuku alanında geniş bir portföye; bireysel bankacılık, sermaye piyasaları, leasing ve faktoring sektörlerinin tüm kesimlerinde rol alan şirketlere geniş bir yelpazede denetim, danışmanlık, kurumsal finansman, vergi ve kurumsal risk yönetimi ve regülasyon danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Global ve disiplinler arası bir bakışa açısıyla, bu alandaki deneyimlerimiz sayesinde istenen sonuçlara çözüm odaklı bir şekilde ulaşıyoruz.

   Bu kapsamda Juris; ürün analizi ve yol haritasının oluşturulması, faaliyet izni başvuruları ve süreçlerin takibi, lisans tabiyeti bilgilendirmesi ve istisna başvuruları, mevzuata uyum, ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, sürece ve çıkabilecek hukuki sorunlara dair danışmanlık ve görüş verilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.

  • İnşaat

   Alanında uzman ekibimiz ile inşaat sektöründe, yap-işlet-devret projelerinde, kamu ve özel sektör ihalelerinde, ortak girişim anlaşmaları, alt yüklenicilik sözleşmeleri ve sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözümünde tecrübelerimiz ile istenilen sonuçlara çözüm odaklı yöntemler ile varıyoruz.

   Juris, ilgilinin, proje, sözleşme ve danışmanlık hizmetlerini adım adım değerlendirerek oluşturduğu pusula ile süreçlerin takibi ve bilgilendirilmesi hususunda verdiği hizmetleri profesyonel olarak sunmaktadır.

  • Dış Ticaret

   Karmaşık dağıtım, franchising, distribütörlük ve sole agency sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, tüketicinin korunması, gümrükle ilgili faaliyetler, garanti sertifikaları dâhil olmak üzere sınır ötesi ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve sürdürülmesi gibi ticari işlemlere ve ilgili yasal meselelere dair danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Başlıca olarak medikal teknolojiler, finansal hizmetler, bilgi işlem, tüketici ürünleri alanlarında faaliyet gösteren şirketlere, ürünlerini ve hizmetlerini dünya çapında tedarik etme, üretme, dağıtma ve satma konusunda hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

   Juris olarak şirketlerin üçüncü taraf tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve satış temsilcileri ile ilişkilerini seçmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı oluyoruz ve ihracat yapan şirketlerin faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uyumu sağlıyoruz.

   Yolsuzlukla mücadele, kontroller (gümrükler) ile birlikte; ürün etiketleme gereklilikleri, ürün sorumluluğu ve hatırlatmalar ve birden fazla ülkede satış promosyonu ve pazarlama kuralları, yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konuları, ticari yaptırımlar, ihracat ve ithalat gibi tedarik zinciri yelpazesindeki uyum sorunları hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz.

  • Blockchain ve Kripto Para

   2008 yılında ‘’bitcoin’’ kripto para biriminin ortaya çıkması ile hayatımıza giren ‘’blockchain’’ teknolojisi, Dünyada birçok kolaylık getirecek yeniliklere imza atmaktadır ve atmaya da devam edecektir.

   Bu kapsamda ekibimiz, kripto para borsalarını işletenlere ve kripto para borsası sahiplerine yönelik hukuki, finansal ve bilgi sistemleri kapsamında gerekli desteği sağlamakta ve bu borsaların kuruluş aşamasından başlayarak süreç boyunca oluşabilecek problemlerin çözülmesine kadar gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

   Juris, Blockchain teknolojilerinde hukuk ve yönetim danışmanlığı hizmeti kapsamında özellikle fintech sektöründe başlıca olarak; kripto para borsalarının tüm hukuki ve finansal altyapılarının kurulması, kripto para borsalarının hukuki, finansal ve bilgi sistemleri boyutu ile ulusal ve uluslar arası mevzuat ve standartlara uyumlarının gerçekleştirilmesi, kripto para borsalarının süreçteki hukuki ve cezai sorunlarına çözümler, ICO/Token’lar için dokümantasyonların ve hukuki süreçlerin tamamlanması, ICO süreçleri yönetimi, sektörde bireysel ve kurumsal müvekkillere hukuki finansal destek ve sektör hakkında genel hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

  • Spor ve E-Spor

   Tam adıyla ‘Elektronik Spor Hukuku’ dünya genelinde son 20 sene içerisinde gelişmiş yeni bir hukuk dalıdır. Son yıllarda dünyanın dijitalleşmesi, teknolojinin gelişmesi ve oyun sektörlerinin büyük bir ivme ile büyümesiyle beraber e-spor dalı da gelişmiş, piyasada kendine oldukça güçlü bir yer edinmiştir. Tıpkı futbol, basketbol veya voleybol gibi rekabetçi bir spor dalı olan e-spor yeni olmasına rağmen tanımının sınırlarını aşmayı başarmıştır. Her ne kadar ‘E-spor’ kelimesi akıllara düzenlenen turnuvaları getirse de arka planda bu sektöre hizmet eden birçok yan dal oluşmuştur. Örneğin farklı yayın platformlarından yayın yapan(streamer) kişileri e-sporcu olarak nitelendiremesek bile sektöre kattıkları değer yadsınamaz derecededir. Bu yüzden e-sporun tanımının doğru bir şekilde yapılması ve kapsamının belirlenmesi; ilgili platformların, alanların ve ilişkilerin ne şekilde regüle edileceğinin belirlenmesi amacıyla kritik önem taşır.

   E-spor hukuku oluşurken birçok hukuk dalından esinlenilmiş veya faydalanılmıştır. Fakat regüle edilmemiş bir alan olması nedeniyle diğer hukuk dallarından esinlenilmesi e-spor hukuku açısından çerçeve olmaktan ileri gidememiştir. Zira benzer olduğu yönler bulunsa da içerik olarak diğer dallara benzemeyen özel nitelikleri de mevcuttur. E-spor hukukunun faydalandığı dallar: sözleşmeler hukuku , spor hukuku (Dernekler Kanunu), ticaret hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku şeklinde sıralanabilir.

   E-spor sektöründe birden çok suje ve ilişki mevcuttur. Sujeler arasındaki konum farklılığı ve bu konumların oluşturduğu avantajlar mevcut olduğundan olağan bir şekilde menfaat dengesizlikleri de oluşmaktadır. E-sporcular ile e-spor takımları arasında, e-sporcular ile oyun yapımcıları arasında, e-spor takımları ile oyun yapımcıları arasında ve yayıncılar ile yayın kuruluşları arasında oluşan birçok uyuşmazlık meydana çıkmaktadır.

   Juris olarak E-spor alanındaki verdiğimiz başlıca hizmetler şu şekildedir.

   • E-sporcuların hali hazırda imzaladığı sözleşmelerle ilgili risk denetimi yapılarak hak ve borçlara ilişkin hukuki danışmanlık,
   • E-sporcuların imzalayacakları sözleşmelerle ilgili sözleşmenin oluşturulması ile beraber devam eden süreçte ihtiyaç oluşabilecek her türlü hukuki danışmanlığın sağlanması,
   • E-sporcuların doping veya başkaca nedenlerden alabilecekleri disiplin cezaları karşısında hak ve menfaatlerinin korunması,
   • E-spor takımlarının karşılaşabilecekleri disiplin cezaları ve yaptırımlar ile ilgili takımların hak ve menfaatlerinin korunması,
   • Taraflar (E-sporcular, E-spor takımları, Oyun Şirketleri) arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki danışmanlık,
   • Takım kurulması sürecinin yürütülmesi ve süreç boyunca hukuki danışmanlık,
   • Çeşitli yayın platformları ile e-sporcular veya içerik üreticileri arasında imzalanacak sözleşmelerin düzenlenmesi, takip edilmesi ve uyuşmazlık halinde hak ve menfaatlerin korunması,
   • İlgili Federasyonlarda lisans alma süreçlerinin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Sermaye Piyasaları

   Ekibimiz, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren borsalara, vadeli işlemler aracılık şirketlerine, aracı kurum ve kuruluşlara, her türlü yatırım fon ve ortaklıklarına, portföy yönetim şirketlerine, halka açık ve açılmayı planlayan şirketlere, değerleme ve denetim firmalarına, kurumsal ve bireysel yatırımcılara ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olanlara, ilgili mevzuatın gerektirdiği uyum süreçleri ve iç düzenlemelerin sağlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

   Bu kapsamda Juris müvekkilllerine yatırım kuruluşu ve fonların ihraç süreçlerinin desteklenmesi, halka arz süreçleri ve borçlanma araçları işlemleri, uzman hukukçu raporu desteği, hisse ve tahvil ihracı, kompleks veya karma senetlerin ihracı, cezai ve idari yaptırımlara yönelik savunmalar, kişisel işlem yasakları ve idari para cezaları, sukuk ve diğer islami finansman araçları işlemlerine dair hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

   Ayrıca Juris olarak, halka arz edilmek istenen şirketlere yönelik olarak da baştan sona kadar; hazırlık ve yapılanma işlemleri, aracılık sözleşmelerinin yapılması, şirket izahnamesinin düzenlenmesi, kurumlara müracaatlar, hukuki altyapı kurulumu, talep toplama işlemleri, uzmanlarca yapılacak inceleme kapsamında verilen danışmanlık ve temsil hizmetleri, şirketin hisse senetlerinin kurul kaydına alınması işlemleri, satış sonuçlarının bildirimi, borsa kotuna alınma ve işlem görmeye başlama aşamasındaki işlemler, halka arz sonrasında şirket idaresi ve kamunun bilgilendirilmesine yönelik işlemler ve benzeri çeşitli hukuk hizmetleri sunmaktayız.