UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ


 • ☆ Dava
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk

   Juris iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerine etkin hukuki süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunarken şirketlerin tüm departmanları ile sürekli etkileşim içinde kalarak süreci verimli ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır. Ekibimiz, işçilere ve işverenlere uyuşmazlık öncesi ve sonrası hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

   Bu kapsamda Juris, iş sözleşmesinin feshinden doğan uyuşmazlıkların sulh ve dava yolu ile çözümü, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hukuki ve cezai konularda uyuşmazlık danışmanlığı ve çözümü, dava süreci yönetimi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revizyonu, ikale sözleşmelerinin hazırlanması, arabulucu nezdinde işçi ve işveren vekilliği ve SGK teşvik danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır.

  • Şirketler Hukuku

   Juris, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkil şirketlere etkili ve farklı bir vizyonla şirketler hukukuna ilişkin dava, tahkim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Şirketler hukuku bağlamında şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme gibi yapısal değişikliklerinin gerçekleştirilmesinde çözüm odaklı yaklaşımıyla hizmet sağlar.

   Bu kapsamda Juris; şirketlerin genel kurul toplantılarının organize edilmesi, hukuki durum tespiti yapılarak risklerin değerlendirilmesi (Due Diligence), şirketlere farklı hukuk alanlarının ilgili bölümleri ile ilgili sektörel bilgi sağlanması ve mevzuata uyum kontrolü yapılması, sözleşme danışmanlığı ve müzakere süreci yönetimi ve kurumsal yönetim konularına ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.

  • Sigorta Hukuku

   Juris, müvekkilleri ile sigorta şirketleri arasındaki poliçe temelli uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık hizmeti verir ve rücu hakkından doğan davalarda müvekkillerini ilgili mercilerde temsil eder. Kara, hava, deniz taşımacılığından doğan zararları sigorta kapsamında değerlendirerek müvekkillerine çözüm önerileri sunar. Müvekkillerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla onlara en uygun poliçeyi gösterir biçimde danışmanlık sağlayarak, müvekkillerinin güvence altına alınmasına yardımcı olur. Sigorta alanında; sigorta poliçelerinden menfaat sağlayabilecek müvekkillere hukuki danışmanlık, dava ve tahkim hizmetleri sunmak, müvekkillerinin çeşitli ihtiyaçları neticesinde bu ihtiyaca en iyi şekilde hizmet edecek sigorta poliçesi hakkında risk raporu sunmak, müvekkile karşı açılmış rücu davalarında müvekkili temsil etmek, zorunlu Sigortalardan ve Kasko Poliçelerinden doğan kazanç kaybı dahil tüm uyuşmazlıklar ve sigorta poliçeleri hakkında risk raporu sunmak Juris olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları olarak sayılabilir.

  • Bilişim Ceza Hukuku

   Neredeyse her sektör için bilişime dayalı ürün ve hizmetlerinin tedarik edilmesi bir zorunluluktur ve profesyonellerden oluşan ekibimiz müvekkillerimizin sektör lideri olmalarına yardımcı olmak için geniş kapsamlı ve pratik yasal çözümler sunmaktadır. Juris ekibi, Bilişim Hukuku alanında oyun değiştiren teknolojiler ve yenilikçi iş modelleri geliştiren müvekkillerimize yardım sağlamak için endüstri bilgisine dayanmaktadır.

   Juris olarak telekomünikasyon, yayıncılık, yeni medya, e-ticaret, paylaşılan hizmetler, ödeme hizmetleri, veri koruma ve gizlilik gibi yerleşik yasal uygulamalar ve ayrıca yeni teknolojik gelişmelerden kaynaklanan yasal konular hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmet kapsamı sunmaktayız.

 • ☆ Tahkim
  • Uluslararası Tahkim

   Uluslararası tahkim herhangi bir ülkenin maddi hukuk kurallarına bağlı kalmaksızın özel hakemlerin huzurunda görülen bir yargılama çeşididir. Tahkim, uluslararası ticari işlemlerde, yaygın bir çözüm yolu olmakla beraber, uyuşmazlıkların çözümünde isteğe bağlı bir yöntemdir. Dolayısıyla, taraflar aralarında ancak aralarındaki uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülebileceği yönünde yazılı anlaşmaya vardıkları takdirde tahkim yolunu seçebilirler.

   Juris, uluslararası tahkim alanında farklı Tahkim Merkezleri nezdinde ilgili başvuruları yapmanın yanı sıra süreç takibi hizmeti de sunmaktadır.

  • Spor Tahkim

   Spor ile bağlantısı bulunan uyuşmazlıklar, arabuluculuk veya tahkim yöntemleriyle Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından çözümlenmesi hedeflenir. Bahse konu mahkemenin finansmanı ve yönetiminden sorumlu olan Uluslararası Spor Tahkim Konseyi’dir. İsviçre merkezli bu iki tahkim organı spor alanında en yüksek tahkim organlarıdır.

   Juris olarak spor alanıyla ilgili uyuşmazlıklarda tahkim başvuruları yapmakla beraber süreç takibi hizmeti de sunmaktadır.

  • Sigorta Tahkim

   Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30 uncu maddesiyle, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği aracılığıyla sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyon’una üye bir sigorta kuruluşu ile imzaladığınız sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Güvence Hesabına karşı ileri sürülen talepleriniz ile ilgili başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinizi ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak göndermek suretiyle başvurmanız gerekmektedir. İlgili kuruluş tarafından talebinize olumsuz cevap verilmişse veya 15 iş günü içerisinde cevap verilmemişse Komisyona başvuru yapabilirsiniz.

   Uzman ekibimiz tarafından Sigorta Şirketi’ne başvuru süreçleri ile Komisyona Başvuru süreçleri titizlikle sürdürülmektedir.

 • ☆ Arabuluculuk

  Arabuluculuk, tarafsız ve uzman bir kişi eşliğinde uyuşmazlık mahkemeye taşınmadan çözümlenmesini hedefleyen bir sistemdir. Uzman ekibimiz hızlı ve kesin bir çözüm yöntemi olan arabuluculuk hizmetleri hakkında tarafınıza güvenilir bir hizmet sunmaktadır.